دمنوش ترکیبی حنظل (لاغری)BoxDNT - T - B - 06


کاهش وزن – چربی سوز – رفع اشتهای کاذب – از بین برنده چربی های زیر پوست – رفع بلغم معده