دمنوش ترکیبی پیماز (ملین)BoxDNT - T - B - 02


رفع یبوست های صفراوی و سوداوی – پاکسازی معده و روده دفع سموم بدن – رفع ورم معده – نفخ معده و روده