درمان کم خونی – تامین هموگلوبین خون – فعال نمودن مغز استخوان – کمبود ویتامین – ضد اسکوربوت