پودنه – عفونت عمومیMNT - 10


رفع عفونت تنفسی – عفونت های داخلی معده و روده – ضد اسهال – آنتی باکتریال