پک ۲ – افزایش وزنPNT-02


همانگونه که چاقی و اضافه وزن یکی از معضلات سلامتی میباشد لاغری و کم بودن وزن نیز یک بیماری محاسبه میگردد