دفع علائم پروستات – کنترل ادرار – رفع سوزش ادرار – هیپر پلازی پروستات – عفونت دستگاه ادراری التهاب مجاری ادراری – شیپر پلازی پروستات – تقطیر ادرار