دمنوش ترکیبی درمنه (ضد اعتیاد)DNT - T - 07


رفع علائم اعتیاد – درد و خماری – گزگز ماهیچه ای با ریشه عصبی – آرام بخش