دمنوش ترکیبی شامک (معده)DNT - T - 15


رفع دل درد – سوزش معده – ورم معده – ریفلاکس