از بین بردن عفونت های معده و روده – تقویت کننده معده ضد تهوع – برطرف کننده عطش و ادرارآور