سفارشات شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۴:۰۰ همان روز بسته بندی و تحویل شرکت پست تیپاکس می گردد.

سفارشات پنجشنبه و جمعه روز شنبه تحویل شرکت پست تیپاکس می گردد.

سفارشاتی که در محدوده بافت شهری در شهرهای دارای دفتر نمایندگی شرکت پست تیپاکس قرار دارند، به آدرس خریدار تحویل داده می‌شوند.

مشتریانی که آدرس‌شان در خارج از بافت شهری شهر مقصد قرار دارد، می‌توانند سفارش خود را از دفتر شعبه مقصد تحویل بگیرند یا برای دریافت سفارش با شرایط توافقی اقدام کنند.

سرویس‌دهی شرکت پست تیپاکس در شهرهایی که تک مسیر هستند ۲۴ ساعت و دومسیره یا راه دور هستند، معمولاً در  ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود.

هزینه ارسال ثابت می باشد و برای تمامی خریدها مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان برای اکثر نقاط کشور دریافت می شود.