انجبار و خواص درمانی آن

انجبار و خواص درمانی آن

انجبار و خواص درمانی آن

طبع انجبار سرد و خشک است و با نام های انارف، اناریف و بیستورت نیز شناخته شده است. ترکیبات شیمیایی و مواد موجود در انجبار عبارتند از:

 • آمیدون
 • مواد آلبومینوئیدی
 • اکسالات کلسیم
 • اسید گالیک
 • نشاسته
 • اکسی میتل آنتراکینون
 • تانن
 • گلوکز
 • ویتامین C

خواص انجبار

از جمله خواص دارویی و درمانی گیاه انجبار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

موارد منع مصرف انجبار

گیاه انجبار با مواد زیر نباید مصرف شود:

 • املاح آهن
 • آلبومین
 • ژلاتین
پیگیری سفارش
لیست مقایسه